ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικά


Η ιστοσελίδα μας antique-modernprints.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών του ηλεκτρονικού καταστήματος, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.


Σκοπός μας είναι, η σωστή ενημέρωση του πελάτη για όλα τα αντικείμενα με όσο το δυνατόν ακριβείς περιγραφές και εικόνες των προϊόντων. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και περιγραφές αντικειμένων κατά την καταχώριση στοιχείων που οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα antique-modernprints.com ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Σε περίπτωση αγοράς αντικειμένου το οποίον δεν είναι πλέον διαθέσιμο, θα γίνεται πλήρης επιστροφή χρημάτων στον αγοραστή


Όλες οι τιμές των αντικειμένων μας συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. ο οποίος είναι 6% για βιβλία και 24% για όλα τα άλλα αντικείμενα.        

Το e-shop μας antique-modernprints.com διατηρεί κάθε δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές του.